Ξεκινά τη λειτουργία του το Αλληλέγγυο Κοινωνικό Φαρμακείο Χίου