ΒΙΝΤΕΟ: Το πολυπόθητο όνειρο "Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ΠΣΑ.μεΑ" γίνεται πράξη