ΒΙΝΤΕΟ: Ο Βροντάδος ενώνει - Πρόγραμμα Παμβρονταδουσιακού Συνεδρίου 2018