ΒΙΝΤΕΟ: Μετά τις διαμαρτυρίες, ξεκίνησαν οι χορτοκοπές στον Βροντάδο