«Βάλτε σε προτεραιότητα τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων και όχι την ελεγχόμενη στάθμευση»