"Τσιμεντώθηκε τμήμα της «Πεζοπορικής διαδρομής των Μαστόρων της Πέτρας»"