Τροποποιήθηκε το ωράριο λειτουργίας των γραφείων του Κυνηγετικού Συλλόγου