Τραπεζοκαθίσματα στα πεζοδρόμια της Παραλίας από την 1η Μαρτίου