Την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας σκέφτεται η κυβέρνηση