Τέσσερα έργα ανάπλασης στην ευρύτερη περιοχή του Φρουρίου