Τελετή έναρξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων Εθνοφυλάκων