"Τα πεπραγμένα μου, των πρώτων 100 ημερών, στο Δήμο Χίου"