Συντονιστική: Κουβάλησαν κρυφά μηχανήματα στη Βάστρια της Λέσβου για την υπερδομή, σε ετοιμότητα στη Χίο