Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για βοσκοτόπια και μελισσοκομικά πάρκα