Συνεχίζονται οι έλεγχοι της αστυνομίας για την τήρηση των μέτρων