Συμπαραστάτης του Δημότη-Πολίτη και της Επιχείρησης