Συμμετοχή του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του "Ασκληπιείο" Βούλας