Συμμετοχή Α. Μιχαηλίδη σε διεθνές κοινοβουλευτικό φόρουμ στη Μόσχα