Συλλυπητήριο ψήφισμα για την απώλεια του Ιωάννη Μωράκη από το Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου