Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ: Στο άρμα των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ και η ΔΗΚΕΧ