Σύλληψη για αυθαίρετη παρέμβαση σε χώρο αιγιαλού και παραλίας