Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Α.μεΑ.