Στον αγώνα των κατοίκων θα κριθεί η απόφαση της Κυβέρνησης Ν.Δ. για το κλείσιμο του Νηπιαγωγείου Συκιάδας