Στόχος: Ποιοτικό πόσιμο νερό στις βρύσες με το μικρότερο δυνατό κόστος