Στη Βουλή η δημιουργία κτηνοτροφικού πάρκου στη Χίο