Στη Βουλή από το ΚΚΕ η καθαριότητα του Νοσοκομείου σε ιδιώτη εργολάβο