Στη Βολισσό για την 28η Οκτωβρίου ο Ανδρέας Μιχαηλίδης