Στη Βέσσα τα απορρίμματα της Σάμου, όχι όμως ο βρεφονηπιακός σταθμός