Στη Σάμο η 4η Περιφερειακή Αθλητική και Πολιτιστική Συνάντηση Νέων Βορείου Αιγαίου