Ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη Θεατρική Ομάδα Χίου