Στα 500 ευρώ, από 300, το πρόστιμο για όσους δεν τηρούν τα μέτρα