Σε Συκιάδα, Λαγκάδα και Καρδάμυλα ο Σταύρος Μιχαηλίδης