Ρατσισμός της Διαφορετικότητας – Η ψυχολογική διάσταση του φαινομένου