Ραντεβού το Σεπτέμβρη δίνει ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου