Προβολή της ταινίας "Σιγησάτω πάσα Σαρξ" στο Ναυτικό Μουσείο και Κοινή