Πρόταση για την Χίο του Πολιτισμού από τη ΣυμμαΧία Αξιών του Κώστα Τριαντάφυλλου