Προσοχή: Σε ποια σημεία της Χίου διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία, λόγω παγετού