Πρόγραμμα ελέγχου για rapid test από 11 έως 15 Ιανουαρίου