Παροχή εισιτηρίων σε παιδιά ανέργων για δωρεάν είσοδο στο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής «Bloom»