Παραιτήθηκε από Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου η Γρηγορία Μαχαλιά