« ‘’ Ὅπως ἄν ἐξ Ἑλληνικῶν...’’ – Φιλολογικόν Eἱλητάριον» - Σειρά ομιλιών και μαθημάτων από τη Μητρόπολη Χίου