Ομόφωνη εκλογή του Κώστα Τριαντάφυλλου ως Εισηγητή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης