«Οι σφαγές της Χίου, κορυφαία στιγμή της Επανάστασης»: Το Σάββατο 23/3 στο Αντίβαρο