Οι «Δούρειοι Ίπποι» του κινήματος και ο ρόλος τους στην περιφέρεια