"Ο κ. Δήμαρχος ας αναλάβει έστω και τώρα τις ευθύνες του"