Νόμιμα όλα τα αυθαίρετα προ του 1975 ακόμα και αν δεν διαθέτουν οικοδομική άδεια