Νέο Δ.Σ. στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ. Βορείου Αιγαίου