Να αναλάβει άμεσα δράση ο Δήμος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ζητά η ΣυμμαΧία Αξιών - Προτάσεις