Μονοθεματική συνεδρίαση για τα Α.μεΑ. ζητά η ΣυμμαΧία Αξιών