«Μνήμη σημαίνει αντίσταση - Όλοι και όλες στις επετειακές εκδηλώσεις και στην πορεία της 17ης Νοέμβρη»